Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és Dokumentumok között megtalálható az ASZF 4.sz mellékletét képező Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé. Find Canadian casino guide and real money casino on Maple Leaf! A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.